Javne nabavke Dokumenti Izvestaj o radu Program rada ustanove
Engleski za decu

Deca u zabavištu kroz igru, zadatke, dečije pesmice i fizičke aktivnosti mogu da nauče engleski jezik. Slično kao na maternjem jeziku, bez dodatnog napora i formalnog načina učenja mogu da usvoje nova znanja, a ono što nauče, deca će odmah biti u prilici da koriste u raznim situacijama kroz igru. Na taj način odmah će doživeti osećaj uspešnog usvajanja komunikacionih veština, čime će se dodatno uticati na jačanje njihovog samopouzdanja. Pozitivnoj atmosferi tokom radionica za učenje jezika doprineće pored toga osećaj pripadnosti i prihvatanja od strane vršnjaka, kao i pohvale učitelja. Časovi su prilagođeni najmlađim uzrastima, a s obzirom na to da decu ne drži pažnja, časovi su osmišljeni tako da se zadaci stalno menjaju. Često obnavljanje prethodno usvojenih znanja i veština, ali nov i zanimljiv način učiniće da časovi uvek budu raznoliki, dok se sa druge strane ponavljanjem gradiva postiže suštinsko usvajanje jezika. Uopšte nije svejedno na koji način će dete stupiti u kontakt sa stranim jezikom jer će taj doživljaj biti od presudnog značaja u detetovom daljem životu.

Ovaj metod na odličan način obezbeđuje detetu formiranje pozitivnih doživljaja i uslov za kasnije uspešno učenje jezika. Teme i video snimak možete pronaći na: www.oviangol.blogspot.com sajtu.

Prijava je u toku.

NAČIN PRIJAVE: prijavni list treba popuniti sa podacima kandidata i predati vaspitačici u obdaništu najkasnije do gore naznačenog datuma ili poslati na edukacija@cnesa.rs.

Nivoi:

1. KINDERGARTEN I – početni kurs za decu od 4 do 7 godina starosti, koji nemaju nikakvo predznanje

2. KINDERGARTEN II – za onu decu koja već imaju „KINDERGARTEN I“ diplomu

3. KINDERGARTEN III – za onu decu koja već imaju „KINDERGARTEN II“ diplomu

3. KINDERGARTEN IV – za onu decu koja već imaju „KINDERGARTEN III“ diplomu

Cena:

5.200 din, što se može platiti u 8 jednakih mesečnih rata tj, 650 din/mesečno

Planirani početak nastave:

Prva polovina oktobra

Predavač:

Rafai Šara,nastavnica engleskog jezika i likovne kulture

Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju!

Tel./Fax: 024-873-043; 024-874-077

e-mail: edukacija@cnesa.rs

Kontakt osoba:

Buzaš Hedvig organizator

Engleski za decu u zabavištu: