Javne nabavke Dokumenti Izvestaj o radu Program rada ustanove
Курс шивења и кројења
Kurs šivenja i krojenja

Program obuke

Praktična obuka, u grupi od 8 polaznika

Predavač: Etelka Erdeg

Cilj obuke: Svrha treninga će omogućuti odraslim osobama da savladaju osnove krojenja i šivenja, koje nakon savladanih tehnika šivenja (kao na primer korišćenje šiveće mašine, rukovanje ručicama, šivenje bluze) može kreirati novi odevni materijal.

Sadržaj obuke:

Jedinica

Sadržaj

1.

Izrada šablona

Pantalone, majica, suknja

2.

Upravljanje šivećom mašinom

Korišćenje šiveće mašine

3.

Šivenje suknje

Šivenje glatke i višeslojne suknje

4.

Šivenje pantalone

Šivenje i krojenje pantalone

5.

Šivenje bluze

Šivenje i krojenje bluze

6.

Šivenje košulje

Šivenje i krojenje košulje

7.

Kreiranje slobodno izabranog modela

Model krojenja i šivenja

Broj časova obuke: 120 časa

Na obuku mogu da se prijave sva lica koja ispunjavaju sledeće uslove: • Min. imaju 16 godina

Dokument koji potvrđuje završetak: Uverenje koje izdaje ustanova

Mesto obuke: Obrazovno-kulturna ustanova „Cnesa” Trg Glavni br. 9., Kanjiža

Trajanje obuke, raspored predavanja: Nedeljno 2 puta, 4*45 minuta školski čas / po predavanju

Cena obuke: 18.000,00 RSD

MOGUĆNOST PLAĆANJA U RATAMA

Prijave i informacije možete dobiti u Obrazovno-kulturnoj ustanovi „Cnesa”, na broj telefona 024/875-410 ili putem emajla: edukacija@cnesa.rs

Varrótanfolyam Cnesa

nazad na obrazovanje