Közbeszerzés Dokumentumok Munkajelentés Munkaterv
Az Intézmény
 

Intézményünket 1958-ban alapította az akkori városi önkormányzat azzal a céllal, hogy intézményes keretet biztosítson a felnõttoktatásnak. Abban az idõben az intézmény neve Munkásegyetem volt, és az oktatási részleg mellett több alegységet is magába foglalt, mint például: a Kanizsai Amatõrszínház, a Kúltúra mozi, a horgosi Mûvelõdési Ház, az Alapfokú Zeneiskola és a József Attila Könyvtár.

Napjainkra az utóbbi három önálló jogi személlyé nõtte ki magát. A Munkásegyetem a 90-es évek elején nevet változtatott és akkor kapta a ma is használatos, Cnesa Oktatási és Mûvelõdési Intézmény elnevezést. Az intézmény fõ tevékenységi köre a felnõttképzés maradt, de emellett még más szervezeti egységeket is felölel, mint például:
- a mozit,
- Dobó Tihamér Képtár,
- a Mûvészetek Házát (színház)

Rendezvényeink között szerepelnek: színházi elõadások, mozi- és mûvészfilmvetítések, koncertek, irodalmi estek, könyvbemutatók, kiállítások, fesztiválok. Rendezvényeink közül három nemzetközi hírûvé vált, mégpedig: a Jazzfesztivál, a Hagyományok Napja és a Magyar Filmnapok. Éves szinten átlagosan mintegy 200 eseményt szervezünk és hozzávetõlegesen 12.000 látogató lépi át intézményünk küszöbét.

A felnõttoktatási részleg képzései között vannak nyelvtanfolyamok (angol, német, olasz, szerb, magyar), szaktanfolyamok (fodrász, szabó-varró, számítástechnikai illetve energetikai tanfolyamok), EU-s tájékozatató és készségfejlesztõ képzések, pályázatíró tréningek, közmûvelõdési szakemberképzés, környezetvédelmi képzések, szervezetfejlesztési kurzusok, stb. Az intézmény akkreditált EBC*L képzõ- és vizsga központ. Mivel képzéseink az iskolarendszeren kívülinek számítanak, így rugalmasabban tudunk megfelelni az elvárásoknak és az új kihívásoknak.

Együttmûködõ partnereink köre igen széles és sokrétû, ami gazdag tevékenységi körünkbõl ered. A legjelentõsebb szervezetek: Kanizsai Kör Mûvészeti Mûhely (SR), Generáció Ifjúsági Egyesület (SR), Cinema Filmmûhely Kanizsa (SR), Szeged Filmmûvészetért Alapítvány (HUN), Cinemart Kft. Budapest (HUN), Magyar Kanizsai Udvari Kamara Színház (SR), Levendula Népi Kézmûves Mûhely (SR), Újvidéki Színház (SR), Szabadkai Népszínház (SR), szegedi MASZK (HUN), Budaörsi Játékszín (HUN), Liszt Ferenc Kamarazenekar (HUN), Mozisok Országos Szövetsége (HUN), szegedi Belvárosi Mozi (HUN), Madiawawe Filmfesztivál (HUN), budapesti Uránia Filmszínház (HUN), Szeged Filmmûvészetért Egyesület (HUN).

A humánerõforrás-bázist tizenkét állandó munkatárs képezi, de emellett természetesen intézményünk külmunkatársakat is foglalkoztat, a legkülönbözõbb szakterületekrõl. Összesen tizenöt külmunkatársunk van, közöttük újságírók, tanárok, mérnökök és más szakemberek, akik szakértelmükkel nagyban hozzájárulnak az intézmény munkájának sikerességéhez.

A Cnesa OMI a 2006-os év folyamán elindította beruházási tervének megvalósítását, melynek eredményeként felépült a Nagy József Regionális Kreatív Központ, amely két fõobjektumot foglal magába. Az egyik egy próbaterem, amely a nemzetközileg is elismert Jel mozgásszínháznak (vezetõje Nagy József) ad otthont. A másik objektumban egy mûvészkávézó, az oktatási részleg és egy vendégszálló fog helyet kapni. Az új objektumok felépülése nagyban hozzájárul tevékenységeink színvonalának emeléséhez, illetve új tartalmakkal tudjuk majd õket megtölteni.

Intézményünk mint a Vajdasági Magyar Mûvelõdési Szövetség alapítótagja, igyekszik képviselni és megõrizni a valós kultúrális értékeket.