Јавне набавке Документи Извештај о раду Програм рада установе
Образовање

Јединица за образовање покушава да удовољи потребе полазника и такође и потребе тржишта рада. Актуелне понуде курсева се формирају на основу наведених потреба.
Реализовани курсеви у пeриоду од 2001. до 2021. године:

Курсеви језика:

1. Курс енглеског језика (за предшколски и школски узраст, и за одрасле)
2. Летњи курс енглеског језика (за предшколски и школски узраст)
3. Летњи курс енглеског језика (за одрасле)
4. Курс немачког језика (за одрасле)
5. Курс српског језика (за предшколски узраст)
6. Курс српског језика (за одрасле)
7. Курс мађарског језика (за одрасле)
8. Курс италијанског језика (за одрасле)
9. Курс шпанског језика (за одрасле)

Информатички курсеви:

1. Основни курс за управљање рачунаром (за одрасле)
2. Напредни курс за управљање рачунаром - „Word+Excel“ (за одрасле)
3. Основни курс за управљање рачунаром (за старије особе)
4. Курс за управљање паметним телефоном (за старије особе)
5. ECDL
6. Развој талентованих ученика у области ИТ технологије и безбедност на интернету

Курсеви у области економије:

1. EBC*L (European Business Competence* Licence)
2. Књижење пословних промена (акредитована обука)
3. Покретање и развој предузећа (у сарадњи са Фондацијом Просперитати)
4. Развој почетних туристичких предузећа (у сарадњи са Фондацијом Просперитати)
5. Писање бизнис плана
6. Курс за писање пројекта (конкурса)

Ручни рад:

1. Курс за кројење и шивење (за одрасле)

Стручно усавршавање:

1. Курс за фризера
2. Курс за дактилографију
3. Курс за пансионо-сеоско хотелијерског асистента (HANDSHAKE – IPA)
4. Курс за топлотну и звучну изолацију
5. Курс за заштиту на раду

Остало:

1. Сигуран полазак у школу (припремни курс за предшколски узраст)
2. Курс за писање биографије

За даље информације посетите наш профил на Facebook, Twitter и Instagram страницама, или нас контактирајте путем телефона или мејла: +381 24 4873 043, edukacija@cnesa.rs.
Наши сарадници Вам стоје на располагању!