Јавне набавке Документи Извештај о раду Програм рада установе

Документи

Пример уплатнице:

Правилник о систематизацији

Одлука о завршном рачуну ОКУ Цнеса за 2017

Одлука о буџету ОКУ Цнеса за 2018.год

Одлука о измени и допуни буџета ОКУ Цнеса 2018

Одлука о буџету ОКУ Цнеса 2019 год

Одлука о завршном рачуну ОКУ ЦНЕСА за 2018

Финансијски подаци из 2018. и 2019. године

Финансијски подаци из 2019. и 2020. године

ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ ИЗ 2020 И 2021

ПРАВИЛНИК О РАДУ ОКУ CNESA -пречишћен текст 29.04.2022.

ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ ИЗ 2021 И 2022

СТАТУТ -пречишћен текст 22.02.2023.

Одлука о оснивању ОКУ CNESA - пречишћен текст 22.12.2022

Ценовник ОКУ CNESA од 18.05.2023

ДОКУМЕНТИ ИЗ ПРОЦЕДУРЕ ИЗБОРА ДИРЕКТОРА 2021

1. Записник УО од 28.10.2021. -захтев за тражење сагласности оснивача

2. Решење о давању сагласности - МСМНМ

3. Решење о давању сагласности - СО Кањижа

4. Записник УО од 03.12.2021. - одлука о расписивању конкурс

5. Одлука УО о расписивању избора

6. Јавни конкурс

7. Огласи

8. Пријава Карољ Шарњаи

9. Записник УО од 14.12.2021. - разматрање захтева

10. Листа кандидата

11. Записник УО од 14.12.2021. - разговор са кандидатом

12. Решење о ИМЕНОВАЊУ директора Карољ Шарњаи 13.01.2022.

ДОКУМЕНТИ ИЗ ПРОЦЕДУРЕ ИЗБОРА ДИРЕКТОРА

Решење о РАЗРЕШЕЊУ директора Ерика Надрљански Торнаи 12.01.2021.

Решење о ИМЕНОВЊУ В.Д. директора Карољ Шарњаи 12.01.2021.

ДОКУМЕНТИ ИЗ ПРОЦЕДУРЕ ИЗБОРА ДИРЕКТОРА 2017

Записник УО

Одлука о расписивању

Јавни конкурс

Огласи

Пријава Ерија Надрљански Торнаи

Пријава Карољ Шарњаи

Записник разматрање пријава

Листа кандидата

Записник разговор

Решење о именовању директора