Javne nabavke Dokumenti Izvestaj o radu Program rada ustanove

Dokumenti

Odluka o osnivanju OKU Cnesa

Statut OKU Cnesa

Pravilnik o radu

Pravilnik o sistematizaciji

Cenovnik za 2018 godinu

Odluka o završnom računu OKU Cnesa za 2017

Odluka o budžetu OKU Cnesa za 2018.god

Odluka o izmeni i dopuni budžeta OKU Cnesa 2018

Odluka o budžetu OKU Cnesa 2019 god

Odluka o završnom računu OKU CNESA za 2018

Finansijski podaci iz 2018. i 2019. godine

Saglasnost i pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o radu OKU „CNESA“