Javne nabavke Dokumenti Izvestaj o radu Program rada ustanove

Dokumenti

Primer uplatnice:

Odluka o osnivanju OKU Cnesa

Statut OKU Cnesa

Pravilnik o radu

Pravilnik o sistematizaciji

Cenovnik za 2018 godinu

Odluka o završnom računu OKU Cnesa za 2017

Odluka o budžetu OKU Cnesa za 2018.god

Odluka o izmeni i dopuni budžeta OKU Cnesa 2018

Odluka o budžetu OKU Cnesa 2019 god

Odluka o završnom računu OKU CNESA za 2018

Finansijski podaci iz 2018. i 2019. godine

Saglasnost i pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o radu OKU „CNESA“

Finansijski podaci iz 2019. i 2020. godine

ДОКУМЕНТИ ИЗ ПРОЦЕДУРЕ ИЗБОРА ДИРЕКТОРА

Rešenje o RAZREŠENJU direktora Erika Nadrljanski Tornai 12.01.2021.

Rešenje o IMENOVNJU V.D. direktora Karolj Šarnjai 12.01.2021.

ДОКУМЕНТИ ИЗ ПРОЦЕДУРЕ ИЗБОРА ДИРЕКТОРА 2017

Zapisnik UO

Odluka o raspisivanju

Javni konkurs

Oglasi

Prijava Erija Nadrljanski Tornai

Prijava Karolj Šarnjai

Zapisnik razmatranje prijava

Lista kandidata

Zapisnik razgovor

Resenje o imenovanju direktora