Javne nabavke Dokumenti Izvestaj o radu Program rada ustanove
Ustanova  

Obrazovno-kulturnu ustanovu koja danas nosi naziv ''Cnesa'' osnovala je lokalna samouprava 1958. godine sa ciljem da obezbedi institucionalne okvire obrazovanju odraslih. Tadašnji naziv ustanove bio je: Radnički univerzitet. U sklopu ustanove pored obrazovne jedinice svoju delatnost obavljali su i Amatersko pozorište, Sinfonijski orkestar Zoltan Kodalj, Harmonikaški orkestar društvo prijatelja muzike, Bioskop Kultura, Dom kulture u Horgošu, Osnovna muzièka škola i Biblioteka Jožef Atila, od kojih poslednja tri poseduju status pravnog lica. Od 90-tih godina pun naziv ustanove je: Obrazovno kulturna ustanova ''Cnesa''. Osnovna delatnost ustanove je obrazovanje odraslih.

Pored obrazovne jedinice ustanova obuhvata sledeće organizacione jedinice:

  • Bioskop,
  • Galerija Dobo Tihamer,
  • Dom umetnosti

Organizujemo razne manifestacije: pozorišne predstave, projekcije filmova, literarne večeri, izložbe, festivale kao i manifestacije međunarodnog karaktera, (Dani tradicije, Dani mađarskog filma i Džez-festival). Godišnje organizujemo oko 200 manifestacija i imamo oko 18000 posetilaca.

Obrazovna jedinica organizuje kurseve različitog tipa kao što su: jezički (kurs engleskog, nemačkog, italijanskog, srpskog i mađarskog jezika), stručni kursevi (frizerski kurs, kurs krojenja i šivenja, energetski kursevi), kursevi pisanja konkursa, kurs o zaštiti životne sredine, za razvijanje civilnih organizacija itd. Naša ustanova je akreditovana kao EBC*L ispitni i edukacioni centar. Naši kursevi ne spadaju u obrazovanje unutar školskog sistema, te fleksibilnije možemo reagovati na zahteve tržišta.

Imamo obiman krug partnera, što je i preduslov za obavljanje delatnosti širokog spektra kakvim se bavi naša ustanova. Najznačajniji su: Kanjiški krug; Omladinsko udruženje Generacija, Kanjiža; Filmska radionica ''Cinema'' Kanjiža; Udruženje za negovanje narodnih običaja ''Lavanda''; Novosadsko Pozorište; Subotičko Narodno Pozorište; Kamerni orkestar List Ferenc; Filmski festival Mediawawe; bioskop Urania (Budimpešta) itd.

Bazu ljudskog resursa Obrazovno-kulturne ustanove ''Cnesa'' predstavlja deset zaposleno lice u stalnom radnom odnosu, a pored toga angažuje i oko petnaest spoljnih saradnika različitih stručnosti. Među spoljnim saradnicima imamo novinare, profesore, nastavnike, inženjere i druge eksperte, koji u mnogome daju doprinos našoj uspešnosti.

Naša ustanova je tokom 2006. godine pokrenula realizaciju svog investicionog plana u okviru kojeg je sagrađen Regionalni Kreativni Atelje Jožef Nađ, Kanjiža (RKA), koji se sastoji od dva objekta. U jednom objektu se nalazi probna sala u kojoj će stvarati Jožef Nađ, vođa međunarodno priznatog pozorišta Jel. Drugi objekat će obuhvatiti Art kafe, obrazovnu jedinicu, i deo predviđen za smeštaj gostiju. Novi objekti će doprineti daljem razvoju naših delatnosti kao i podizanju nivoa naše delatnosti. Naš cilj je da nove objekte popunimo novim sadržajima.

OKU ''Cnesa'' kao suosnivač Kulturnog saveza vojvođanskih Mađara, stara se o očuvanju relevantnih kulturnih vrednosti.