Јавне набавке Документи Извештај о раду Програм рада установе
Установа  

Образовно-културну установу која данас носи назив „Cnesa“ основала је локална самоуправа 1958. године са циљем да обезбеди институционалне оквире образовању одраслих. Тадашњи назив установе био је: Раднички универзитет. У склопу установе поред образовне јединице своју делатност обављали су и Аматерско позориште, Синфонијски оркестар Золтан Кодаљ, Хармоникашки оркестар друштво пријатеља музике, Биоскоп Култура, Дом културе у Хоргошу, Основна музиèка школа и Библиотека Јожеф Атила, од којих последња три поседују статус правног лица. Од 90-тих година пун назив установе је: Образовно културна установа „Cnesa“. Основна делатност установе је образовање одраслих.

Поред образовне јединице установа обухвата следеће организационе јединице:

  • Биоскоп,
  • Галерија Добо Тихамер,
  • Дом уметности

Организујемо разне манифестације: позоришне представе, пројекције филмова, литерарне вечери, изложбе, фестивале као и манифестације међународног карактера, (Дани традиције, Дани мађарског филма и Џез-фестивал). Годишње организујемо око 200 манифестација и имамо око 20000 посетилаца.

Образовна јединица организује курсеве различитог типа као што су: језички (курс енглеског, немачког, италијанског, српског и мађарског језика), стручни курсеви (фризерски курс, курс кројења и шивења, енергетски курсеви), курсеви писања конкурса, курс о заштити животне средине, за развијање цивилних организација итд. Наша установа је акредитована као ЕБЦ*Л испитни и едукациони центар. Наши курсеви не спадају у образовање унутар школског система, те флексибилније можемо реаговати на захтеве тржишта

Имамо обиман круг партнера, што је и предуслов за обављање делатности широког спектра каквим се бави наша установа. Најзначајнији су: Кањишки круг; Омладинско удружење Генерација, Кањижа; Филмска радионица ''Цинема'' Кањижа; Удружење за неговање народних обичаја ''Лаванда''; Новосадско Позориште; Суботичко Народно Позориште; Камерни оркестар Лист Ференц; Филмски фестивал Медиаwаwе; биоскоп Ураниа (Будимпешта) итд.

Базу људског ресурса Образовно-културне установе ''Цнеса'' представља десет запослено лице у сталном радном односу, а поред тога ангажује и око петнаест спољних сарадника различитих стручности. Међу спољним сарадницима имамо новинаре, професоре, наставнике, инжењере и друге експерте, који у многоме дају допринос нашој успешности.

Наша установа је током 2006. године покренула реализацију свог инвестиционог плана у оквиру којег је саграђен Регионални Креативни Атеље Јожеф Нађ, Кањижа (РКА), који се састоји од два објекта. У једном објекту се налази пробна сала у којој ће стварати Јожеф Нађ, вођа међународно признатог позоришта Јел. Други објекат ће обухватити Арт кафе, образовну јединицу, и део предвиђен за смештај гостију. Нови објекти ће допринети даљем развоју наших делатности као и подизању нивоа наше делатности. Наш циљ је да нове објекте попунимо новим садржајима.

ОКУ "Cnesa" као суоснивач Културног савеза војвођанских Мађара, стара се о очувању релевантних културних вредности.